Thành Phố Zoombie

Tác giả: 漫影空间

Một người là cảnh sát viên luôn phải làm mọi việc theo quy tắc, người còn lại thì xảo quyệt và lệch lạc, một vị Vương Giả với nhiều bí mật xòn chưa tiết lộ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ba người đàn ông này gặp nhau?!

Danh Sách Truyện

  • Không có dữ liệu.
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan