Blooms Team

Nhóm Blooms Team

Ngày thành lập: Đang cập nhật
Thành viên: 0
Website: Đang cập nhật

Chào mừng các bạn đến với nhà dịch của chúng mình nhé.
Blooms sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều bất ngờ và thú vị trong tương lai. Những bộ truyện mới ra gần đây sẽ cần ít nhât 1-2 ngày để hoàn thành. Bởi vì Blooms nay chỉ có mình tôi làm, tôi đã cố tìm người làm phụ nhưng họ vô cùng không có trách nhiệm gì cả. Nên, nếu truyện có lỡ up sai hẹn thì thông cảm cho Blooms nhé!

Danh Sách Truyện

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan