Nhiều Gold Nhất

Danh sách các thành viên sở hữu nhiều Gold nhất, dữ liệu được cập nhật khoảng 3 tiếng một lần.


 • Avatar1

  VIP Badge linh1999 Cấp 1

  285.000 Gold1

 • Avatar1

  Mian Cấp 1

  184.850 Gold2

 • Avatar1

  VIP Badge XIN ĐỪNG DROP Cấp 1

  183.650 Gold3

 • Avatar1

  VIP Badge Mèo mập Cấp 1

  170.000 Gold4

 • Avatar3

  mint3012 Cấp 3

  116.950 Gold5

 • Avatar2

  VIP Badge Dứa Cấp 2

  85.650 Gold6

 • Avatar2

  hatran0917 Cấp 2

  85.300 Gold7

 • Avatar1

  VIP Badge Rin Cấp 1

  85.000 Gold8

 • Avatar1

  Nguyễn Mai Linh Cấp 1

  83.800 Gold9

 • Avatar4

  Thảo meomeo Cấp 4

  70.850 Gold10

 • Avatar1

  VIP Badge Vanntc Cấp 1

  70.000 Gold11

 • Avatar17

  Lan Tràn Cấp 17

  64.500 Gold12

 • Avatar5

  VIP Badge Ann Cấp 5

  58.450 Gold13

 • Avatar3

  VIP Badge Roxana Cấp 3

  56.700 Gold14

 • Avatar19

  Ghnopuenuy Cấp 19

  55.600 Gold15

 • Avatar14

  Trần Trần Cấp 14

  53.150 Gold16

 • Avatar1

  VIP Badge meocoi Cấp 1

  52.950 Gold17

 • Avatar1

  Meomeo Cấp 1

  50.000 Gold18

 • Avatar1

  Linh linh Cấp 1

  49.500 Gold19

 • Avatar1

  VIP Badge vhnhung287 Cấp 1

  45.000 Gold20

 • Avatar3

  VIP Badge Konipi Cấp 3

  44.800 Gold21

 • Avatar21

  Chaeng Chaeng Cấp 21

  42.900 Gold22

 • Avatar11

  ThanhKoo Cấp 11

  42.100 Gold23

 • Avatar1

  Saugao Cấp 1

  39.900 Gold24

 • Avatar1

  Huyền Trân Cấp 1

  39.300 Gold25

 • Avatar7

  Emilyan Cấp 7

  36.500 Gold26

 • Avatar1

  VIP Badge Smileagain1612 Cấp 1

  35.000 Gold27

 • Avatar1

  Camellia Cấp 1

  35.000 Gold28

 • Avatar1

  VIP Badge meilinn Cấp 1

  35.000 Gold29

 • Avatar1

  Yến như Cấp 1

  35.000 Gold30

 • Avatar6

  Lilie Cấp 6

  33.800 Gold31

 • Avatar5

  meoCiao Cấp 5

  32.420 Gold32

 • Avatar5

  VIP Badge Alex Huynh Cấp 5

  32.200 Gold33

 • Avatar7

  hgquydhk Cấp 7

  31.950 Gold34

 • Avatar32

  Lôi Thần Ei Cấp 32

  31.350 Gold35

 • Avatar14

  Mẻ Mộng Mer Cấp 14

  30.650 Gold36

 • Avatar1

  phuonglai Cấp 1

  30.000 Gold37

 • Avatar9

  PinkN Cấp 9

  29.100 Gold38

 • Avatar1

  Huế Hương Cấp 1

  27.500 Gold39

 • Avatar2

  Heocon Cấp 2

  27.500 Gold40

 • Avatar3

  Inumaki Toge Cấp 3

  27.450 Gold41

 • Avatar8

  Night Star Cấp 8

  27.150 Gold42

 • Avatar3

  Ngân ngân Cấp 3

  26.740 Gold43

 • Avatar5

  DuongTran Cấp 5

  26.400 Gold44

 • Avatar6

  Tsubami Sayori Cấp 6

  26.300 Gold45

 • Avatar3

  _sunnie_25 Cấp 3

  26.200 Gold46

 • Avatar2

  thanthanh Cấp 2

  26.000 Gold47

 • Avatar2

  Vân Quỳnh Cấp 2

  25.830 Gold48

 • Avatar3

  Cá metruyen^^ Cấp 3

  25.800 Gold49

 • Avatar9

  sunflower Cấp 9

  25.400 Gold50

 • Avatar5

  Jessi600 Cấp 5

  25.250 Gold51

 • Avatar14

  Lilganith Alaine Cấp 14

  25.200 Gold52

 • Avatar5

  Zịt Cấp 5

  25.150 Gold53

 • Avatar2

  Lê Thị Huệ Cấp 2

  25.100 Gold54

 • Avatar5

  meouu Cấp 5

  25.070 Gold55

 • Avatar1

  Nguyen Nhu Cấp 1

  25.000 Gold56

 • Avatar1

  VIP Badge Ivy Cấp 1

  25.000 Gold57

 • Avatar1

  ThachC Cấp 1

  25.000 Gold58

 • Avatar1

  Nhan Ngưng Kỳ Cấp 1

  24.800 Gold59

 • Avatar4

  Havi Cấp 4

  24.700 Gold60

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan